Š.g. 17. novembrī plkst. 19:00
Deksnes pasākumu zālē.
Godināsim Padures pagasta ļaudis,
kuriem vēlamies teikt PALDIES par labiem darbiem.

Ikviens, kurš palīdzējis, iedrošinājis, uzmundrinājis un citādi darījis Jums labu, ir pelnījis atzinību.
Lūdzu, izvirziet savu pretendentu, aizpildot anketu.
Anketas pieejamas:
* Padures pagasta pārvaldē „Arāji”,
* Padures pagasta bibliotēkā „Teikas, dz.18”,
* Veikalā „Virsaiši”,
* Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas Padures filiālē.

Anketas var aizpildīt

no 16. oktobra līdz  2. novembrim.