KAPU  SVĒTKI  PADURES  PAGASTĀ

12. augustā
Plkst. 12.00 – Beltes kapsētā;
Plkst. 13.00 – Nabes kapsētā;
Plkst. 14.00 – Padures kapsētā.