21. decembrī plkst. 17.30

Ķekatās iešana

Aicināti visi interesenti gan lieli, gan mazi atbilstošos tērpos,
lai kopīgi dotos ķekatās pa Padures pagastu,

dosimies arī uz Deksni, Ķimali.
Pulcēšanās pie pārvaldes ēkas.
Pēc pasākuma jautrās daļas sasildīšanās ar tēju.
Pasākuma laikā notiks fotografēšana, un attēli pēc tam tiks publicēti sociālajos tīklos vai citās publiski pieejamās vietnēs.