Š.g. 14. decembrī plkst. 19.00

Deksnes pasākumu zālē

Koncertprogramma “Ziemas ainavas”

Duets Mediante ir dzirkstoša vokāla

un

jūtīgas akordeona spēles rotaļa, kas aicina klausītāju uz brīdi atstāt aiz durvīm ikdienas rūpes un caur dziesmu izdzīvot patiesu, jautru un gaiši smeldzīgu stāstu. 

Ieeja 3,- EUR