Š.g. 19. maijā plkst. 20.00
Deksnes pasākumu zālē

Padures sieviešu vokālā ansambļa 5 gadu jubilejas koncerts.

Būs ciemiņi no Snēpeles un Kabiles. Uzstāsies Padures pagasta sporta deju hobijklases dejotāji.
Ieeja bez maksas.

Pēc pasākuma balle kopā ar muzikantu no Ventspils.

Ieeja 3,-EUR