Š.g. 14. maijā plkst. 14.00

Deksnes pasākumu zālē

MĀTES DIENAI VELTĪTS KONCERTS

Uzstāsies

Padures sieviešu vokālais ansamblis, sporta deju hobijklases dalībnieki

un viesi no Kuldīgas.

Skanēs saksofona mūzika.

 

Ieeja bez maksas.