No 1. aprīļa līdz 17. aprīlim

KONKURSS ” Es Lieldienās”

gan bērniem, gan pieaugušajiem
Darbi var būt veidoti dažādās tehnikās
(zīmēti, līmēti, gleznoti u.c. ) uz A3 lapas.
Darbi iesniedzami Padures bibliotēkā vai pārvaldē.
Konkursa dalībniekus apbalvos Lieldienu pasākumā

22. aprīlī plkst. 17.30, pie Padures klēts.