Š.g 10. aprīlī plkst. 18.00
Padures pagasta bibliotēkā

 

Tikšanās ar dārznieci un stādu audzētāju 
MIRDZU BRENCI

 

Dalīšanās pieredzē, ieteikumi

un atbildes uz jautājumiem.
Ieeja 1,- EUR