18. novembrī  plkst. 18:00 novietosim svecītes pa gājēju celiņu sākot no Padures pagasta pārvaldes.

19. novembrī plkst. 20:00 godināsim pagasta iedzīvotājus un baudīsim svētku koncertu kopā ar Padures pagasta sieviešu vokāli instrumentālo ansambli “Harmonija”.
Pēc koncerta plkst. 21:00 svētku balle kopā ar grupu “Citāds Tims”. Lūgums ierasties ar groziņiem!