Š.g.    22. aprīlī  plkst. 10:00
PADURES MUIŽAS PARKĀ UN KUNGU MĀJĀ

LIELĀ TALKA

Lūgums līdzi ņemt grābekļus un darba cimdus.
Tēja un uz ugunskura vārīts cienasts talkas dalībniekiem.
Iespējami arī pārsteigumi!