Tuvojoties Latvijas valsts svētkiem, 19. novembrī plkst. 20:00, Deksnes pasākumu zālē tiks godināti Padures pagasta ļaudis, kuri devuši ieguldījumu Padures pagasta saimnieciskajā, sabiedriskā, sporta, kultūras, labdarības vai citā nozarē.
Vēlamies teikt paldies par labiem darbiem!
Anketas lūgums iesniegt Padures pagasta pārvaldē līdz 07.11.2022
Anketas var iesūtīt arī elektroniski – girts.immers@gmail.com
Anketa: https://failiem.lv/u/2yr3mgxd2