Apmeklētāju ievērībai!!!

Saistībā ar valdības izsludināto ārkārtas situāciju
Valstī līdz 14. aprīlim ar mērķi šajā laikā ierobežot vīrusa
Covid – 19 izplatību:

Kuldīgas novada pašvaldības Padures pagasta pārvalde aicina
Bez īpašas vajadzības neizmantot pārvaldes telpas!

Lūdzam ar pašvaldību sazināties
• Pa tālruni 63348149 vai 26429576
• Rakstīt e-pasta vēstuli: padure@kuldiga.lv
• Atstāt iesniegumu u.c. dokumentus pastkastītē pie ieejas durvīm.
Īpašas vajadzības gadījumā zvanīt pie pārvaldes izvietotās zvanu pogas.
Sargāsim sevi un līdzcilvēkus!