Sakarā ar to, ka garāžu lietotājiem oktobra mēnesī beidzas zemes nomas līgumi. Padures pagasta pārvalde lūdz līdz š.g. 30. oktobrim visiem garāžu lietotājiem iesniegt pagasta pārvaldē iesniegumus par zemes nomas līguma termiņu pagarināšanu.