Gada bezmaksas licences makšķerēšanai Ventas upes posmā ir tiesīgas saņemt:
*personas, kuras ir vecākas par 65 gadiem;
*bērni un pusaudži līdz 16 gadu vecumam;
*personas ar invaliditāti;
*politiski represētās personas;
*trūcīgie un mznodrošinātie Kuldīgas novada iedzīvotāji;
*Ventas upes posmam pieguļošo krastu zemju īpašnieki un viņu ģimenes locekļi (laulātais, bērni, vecāki).
Licences iespējams saņemt Padures pagasta pārvaldē.