Turlavas jaunieši organizē
” Ziemassvētku sadraudzības vakaru”

27. decembrī, plkst. 18.00 – 23.00 Turlavas kultūras namā.
Ko sagaidīt? Sadraudzība, pašapdāvināšanās (No viena līdz divu euro vērtībā), pēc iepazīšanās un aktivitātēm sekos balle. (Cepumi un tēja no Turlavas jauniešiem, bet groziņš pēc pašu ieskatiem.
Uzdevums: Katram pagastam sagatavot vienu, divas aktivitātes, pēc pašu ieskatiem, kā arī priekšnesumu Ziemassvētku noskaņās (var gan dziedāt, gan dejot, gan lasīt dzeju, vai uzvest skeču.
Pieteikties pie Sintijas – 24332265 vai Zandas – 26263960
PADURES JAUNIEŠI!
JA JUMS IR NEPIECIEŠAMS TRANSPORTS, LAI NOKĻŪTU UZ ŠO SKAISTO PASĀKUMU, LŪDZU, INFORMĒT PADURES PAGASTA KULTŪRAS DARBA ORGANIZATORI UNU – 28887059.
LĪDZ Š.G. 21. DECEMBRIM!