Š.g. 23. decembrī plkst. 11.00
Deksnes pasākumu zālē

 

Ziemassvētku vecītis un draugi

gaidīs ciemos Padures pagastā deklarētos

pirmsskolas vecuma bērnus ( 1 – 6 gadiem ieskaitot ).

 

Informācija pa tālr. 28887059