Padures pagasta iedzīvotāji 27.09.2019. plkst. 10:00 tiek aicināti uz semināru par atkarību izraisošu vielu lietošanu un to ietekmi uz sirds un asinsvadu, garīgās un psihiskās veselības un onkoloģiskām saslimšanām. Semināru vadīs sociālā darbiniece Lelde Rozevska.

1.1.  Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa  “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/095 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Kuldīgas novada iedzīvotājiem” ietvaros.