17. novembrī Deksnē

Valsts svētku pasākuma laikā

SVĒTKU SALŪTS

plkst. 24.00

Par skaistu salūtu rūpēsies uzņēmums ” Petarde Ltd”