Š.g. 17. novembrī plkst. 19.00

Deksnes pasākumu zālē

Latvijas Valsts dibināšanas

100. gadadienai veltīts pasākums

 

Atzinības rakstu saņēmēji:

Alvils Elksnis – par ilggadēju un godprātīgu uzņēmējdarbību Padures pagastā.

Armands Dūdiņš – par patriotisku un ilggadēju darbu 45. Zemessardzes nodrošinājuma bataljonā.

Dace Zommere – par lauku dzīves popularizēšanu organizējot nometnes bērniem.

Edgars Ziņģis – par Padures pagasta popularizēšanu sporta un kultūras jomā.

Gunārs Grīnbergs – par pašaizliedzīgu darbu Padures pagastā.

Laima Vilerta – par aktīvu darbību senioru klubiņā “Virši”.

Nils Klints – par ieguldīto darbu jaunatnes izglītošanā organizējot nometnes.

Rita Edele – par ilggadēju darbu Padures pagasta veselības punktā.

Melņu ģimene – par daudzpusīgu bērnu izglītošanu.

Pasākumā piedalās :

Līga Rīdere un Padures pagasta sieviešu vokālais ansamblis “Harmonija”.

           Svētku balle plkst. 21.00 kopā ar Aivaru Konuti.

                      Pasākums un svētku balle bez ieejas maksas.

       Pasākuma laikā notiks fotografēšana, un

              attēli tiks publicēti sociālajos tīklos vai citās interneta vietnēs.