No 7. septembra atsāksies Maldas Ruņenieces vadītās veselības vingrošanas nodarbības Padures pag. Deksnē – pasākumu zālē.
Sīkāka informācija un pieteikšanās: 29449383 Malda.