Informējam,ka savu darbību ir atsākuši Padures pagastā organizētie pulciņi:

Pirmdienās no plkst. 18;00 – 20:00,sieviešu vokālais ansamblis, nodarbības notiek Deksnē, pasākumu zālē.

Otrdienās no plkst. 19:00 – 20:00, amatierteātra pulciņš,nodarbības notiek, Padures pagasta mājā “Arāji”.

Otrdienās un ceturtdienās no plkst. 18:00 – 20:00, sporta deju hobijklase,nodarbības notiek Deksnē, pasākumu zālē,vairāk informācija pa tel.26173001

Trešdienās no plkst. 18:00 – 20:00,adīšanas pulciņš, nodarbības notiek Padurē, Liepziedu 12 dzīvoklī.

Trešdienās no plkst. 18:45 , veselības vingrošanas pulciņš, nodarbības notiek Deksnē,pasākumu zālē.

Ceturtdienās no plkst. 18:00 – 20:00, Aušanas pulciņš,nodarbības notiek Padurē, Liepziedu 12 dzīvoklī.

Piekdienās no plkst. 18:00, veselības vingrošanas pulciņš, nodarbības notiek Deksnē,pasākumu zālē.

Uz jebkuru no pulciņiem interesenti aicināti pieteikties pa tel. 28829988 Ģirts