All posts by Ģirts Immers

20Nov/19

Senioru Balle!!!

30.novembrī plkst. 14:00 Padure pagasta seniori aicināti uz “Senioru balli”,kas notiks Deksnes pasākumu zālē. Uzstāsies pensionāru pulciņu “Dārdedze” un “Mambo” līnijdejotājas, Padures sieviešu vokālais ansamblis “Harmonija”, Nora un Rūta atskaņos tautas mūzikuRead More…

07Okt/19

Zolītes turnīrs Padurē

13.10.2019.plkst. 10:00 Padures pagasta pārvaldes telpās notiks turnīrs “Padures kauss zolītē”. Turnīrā būs 6 kārtas, katra mēneša 2. svētdienā. Par turnīra nolikumu un pārējā informācija, zvanot pa tel. Inesei 29331759

27Sep/19

PAZIŅOJUMS!!!

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu p ā r d o d mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Sienāži”, Padures pagastā, Kuldīgas novadā, kadastra Nr.62720040113. Īpašuma sastāvs:Read More…

26Sep/19

Paziņojums!

Informējam,ka savu darbību ir atsākuši Padures pagastā organizētie pulciņi: Pirmdienās no plkst. 18;00 – 20:00,sieviešu vokālais ansamblis, nodarbības notiek Deksnē, pasākumu zālē. Otrdienās no plkst. 19:00 – 20:00, amatierteātra pulciņš,nodarbības notiek, PaduresRead More…